Středočeské inovační centrum Středočeské inovační centrum

Možnosti financování

Připravili jsme pro vás harmonogram aktuálních výzev možností financování projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Detaily k výzvám společně s odkazy na webové stránky poskytovatelů dotací naleznete v jednotlivých přehledech.

Možnosti financování z evropských, národních a ostatních zdrojů pro vás budeme pravidelně aktualizovat.

 

Konzultace k programům:

Středočeské inovační centrum poskytuje konzultace v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Z hlediska možnosti podpory lze čerpat z dotačních titulů na národní (operační programy EU, národní zdroje, zdroje Středočeského kraje) nebo EU úrovni (zejména Horizont 2020).
Konzultovat můžete již konkrétní projektový záměr, nebo jen získat více informací o dotačních příležitostech, hledání partnerů apod.
Pokud máte zájem o konzultaci, prosíme o vyplnění formuláře. Následně Vás budeme kontaktovat s návrhem termínu na osobní setkání.

Kontaktní osoba: Táňa Perglová, perglova@s-ic.cz

 

Pro oblast veřejné správy a samosprávy nabízíme konzultace spojené s již realizovanými projekty Smart City / Chytrý venkov.
Jestliže máte zájem o tento typ projektu, prosíme o vyplnění formuláře. Následně budete kontaktování s návrhem termínu osobního setkání.

kontaktní email: smartcity@s-ic.cz

Kalendář
událostí

Napište
nám