Středočeské inovační centrum Středočeské inovační centrum

Projekty

  • Inovační portál - Komplexní soubor stěžejního datového nástroje SIC, který v sobě soustřeďuje údaje o aktivitách VaVaI na území Středočeského kraje, včetně jejich následného kartografického interaktivního zobrazování, a současně nástroj nabídky informací a služeb pro inovační firmy a akademické subjekty na území kraje
  • Středočeské inovační vouchery - Nástroj pro podporu spolupráce inovačních firem se středočeskými akademickými a výzkumnými institucemi. Projekt částečně vycházející ze zkušeností Jihomoravského kraje, byl adaptován týmem RIS3 na podmínky Středočeského regionu. V nejbližsí době předpokládáme spuštění první výzvy.
  • Oborové matchmakingy - Organizace tématických setkání zástupců inovačních firem a akademické sféry. Aktivita souvisí s vytvářením podrobné databáze o aktivitách v oblasti VaVaI na území Středočeského kraje, případně Prahy u akademických institucí.
  • Pořádání přednášek, seminářů a workshopů na téma VaVaI ve Středočeském kraji - Setkání s tuzemskými i zahraničními hosty, působícími v oblasti znalostní ekonomiky, vzdělávání, vědy a technologií.
Kalendář
událostí

Napište
nám