Středočeské inovační centrum Středočeské inovační centrum

Výzkumná a inovační infrastruktura kraje

Seznam výzkumných institucí ve Středočeském kraji

Níže uvedený seznam zahrnuje veřejné subjekty na území Středočeského kraje jejichž hlavním předmětem je výzkum. Zahrnuje jak veřejné výzkumné instituce, tak další subjekty, které mohou být dle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace považovány za výzkumné organizace. Současně zahrnuje i fakulty Vysokých škol, které mají své aktivity v kraji.

Kalendář
událostí

Napište
nám