Středočeské inovační centrum Středočeské inovační centrum

Mezinárodní spolupráce

Tato oblast se zaměřuje na podporu a posilování mezinárodní spolupráce v koordinaci s různými subjekty a orgány Středočeského kraje i zahraničními subjekty a orgány. Naše činnost v této oblasti spočívá v budování a podpoře vzniku či konsolidace mezinárodních sítí a rozvoje společných činností mezi subjekty zapojenými do inovačního ekosystému, jako jsou různé regionální společnosti, výzkumné a vzdělávací instituce působící ve všech strategických odvětvích Středočeského kraje a organizacemi na regionální, evropské i zámořské úrovni s cílem posílit inovace a rozvoj, výměnu znalostí a přístup na trh.

SIC využívá svých mezinárodních vazeb na celou řadu organizací působících v různých oborech a na různých místech:

 

Kalendář
událostí

Napište
nám