Středočeské inovační centrum Středočeské inovační centrum

Jak může šíření a transfer znalostí přispět k ekonomickému rozvoji regionu?

Publikováno:18. 6. 2017

V úterý 20. 6. proběhne ve Středočeském inovačním centru jednání zainteresovaných subjektů v rámci dvou projektů financovaných z programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube, do kterých je zapojen SIC a ELI Beamlines, a to projektu RI2integrate a D-STIR. Seminář je první společnou akcí a seznámí účastníky nejen s projekty a výsledky nedávného mapování MSP, veřejné správy a dalšími zúčastněnými partnery, ale bude hledat i možné synergie pro budoucí směřování obou projektů.

Cílem jednání je diskuse nad možností využití potenciálu a efektivní integrace excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje, a to navržením, přípravou a zavedením inovativních nástrojů včetně pilotního provozu a aplikace do praxe. Rovněž bude diskutována otázka možnosti rozšíření metody RRI v České republice.

Kalendář
událostí

Napište
nám