Středočeské inovační centrum Středočeské inovační centrum

Inspirace k propojování firem nalezena v Dolním Rakousku

Publikováno:7. 7. 2017

V rámci získávání zkušeností pro tvorbu nástrojů pro středočeské firmy a výzkumné organizace navštívili za podpory projektu Smart Akcelerátor zástupci SIC a středočeských obcí a měst Dolní Rakousko. Přímo v sídle tamní inovační agentury ecoplus zjišťovali, jakým způsobem lze analyzovat a následně pomáhat firmám tak, aby nezůstávaly uzavřeny samy do sebe, ale aby objevily potenciál expandovat do jiných oborů.

Sebehodnocení firmy, individuální workshopy s detailními analýzami kompetencí a závěrečný workshop se zúčastněnými společnostmi a novými potenciálními partnery a zákazníky - tak vypadá systematická práce s firmami, která byla rakouskými zakladateli pojmenována jako „mapování kompetencí.“

Jde o systematický přístup, který pracuje prostřednictvím intenzivních workshopů s firmami a výzkumnými organizacemi a pomáhá jim objevit a využít nové byznysové příležitosti – například firma, která se specializovala na pohony střešních oken v automobilech našla díky této službě uplatnění ve výrobě dveřních systému pro nábytkářský průmysl“ vysvětluje Simone Hagenauer ze společnosti ecoplus z Dolního Rakouska, která nástroj vyvinula a uvedla do praxe spolu s konzultační firmou IMG. A  dodává: „Cílem metody je vytvořit spolupracující sítě a určit jejich inovační potenciál. Tento potenciál může firmám a organizacím otevřít dveře do nových aplikačních oblastí a na nové trhy.

S detaily programu a zkušenostmi rakouského týmu byli během několikadenního školení v Dolním Rakousku seznámeni i pracovníci SIC spolu se zástupci středočeských obcí a měst. „Jsem rád, že jsme se mohli seminářů přímo v agentuře osobně zúčastnit. Vidím v tomto systematickém přístupu velký potenciál a věřím, že přinese firmám ve středočeských městech a obcích v budoucnu mnoho užitečného,“ uvádí na závěr Petr Borecký, starosta města Úvaly.

Dolní Rakousko je v mnohém podobné ekonomické a výzkumné struktuře Středočeského kraje, proto věřím, že mnohé z dolnorakouských poznatků budeme moci uplatnit při propojování středočeských subjektů,“ uvádí na závěr Rut Bízková, ředitelka SIC.

„Dolní Rakousko a Středočeský kraj mají řadu podobných příležitostí i potíží – jedná se o regiony v okolí hlavních měst. Máme podobné uvažování o řešení problémů a tím skutečný důvod pro spolupráci v budoucnosti,“ prohlásil po návštěvě mnistryně Dr. Petra Bohouslav, středočeský krajský zastupitel pro regionální rozvoj a starosta Dolních Břežan Ing. Věslav Michalik, CSc.

 

Dolnorakouská zemská agentura ECOPLUS byla založena zhruba před 60 lety za účelem podpory podnikání. Dnes je tato inovativní hospodářská agentura spolkové země Dolní Rakousko důležitým spojovacím a servisním článkem mezi hospodářstvím a politikou, podnikateli a státní správou v národním i mezinárodním měřítku.

Kalendář
událostí

Napište
nám