Středočeské inovační centrum Středočeské inovační centrum

Středočeské inovační vouchery

Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Inovační vouchery tak zvyšují motivaci podniků vstupovat do spolupráce s poskytovatelem znalostí, ke které by jinak nedošlo.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Cílem vyhlášení programu je odbourat bariéry mezi firmami ze Středočeského kraje a vědeckovýzkumnými organizacemi, stimulovat či rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci tak, aby docházelo k lepšímu využití znalostního potenciálu regionu.

Poskytovatel dotace a implementační agentura

sic-logo 191x80

Jak to funguje

1.
Zaregistrujte se

Použijte náš formulář zde.

2.
Dohodněte spolupráci

A připravte společný projekt.

3.
Vyplňte on-line žádost

Použijte náš formulář zde.

4.
Uspějte a realizujte váš projekt

S poskytovatelem znalostí spolupracujte na základě smlouvy o dílo.

5.
Dokončete projekt

Společně s partnerem dokončete projekt.

6.
Proplatíme vám voucher

Po splnění podmínek vám rádi proplatíme dotaci.

kontakt pro případné dotazy:

E-mail: voucher@s-ic.cz

Kalendář
událostí

Napište
nám