Středočeské inovační centrum Středočeské inovační centrum

Informační technologie mohou pomoci při léčbě duševních poruch, prozradil prof. Höschl na SICu

Publikováno:2. 5. 2016

Profesora Cyrila Höschla není třeba dlouze představovat – špičkový český psychiatr je známý nejen ve vysokých akademických kruzích, ale díky svému úsilí o popularizaci vědy i u široké veřejnosti. Jaké jsou možnosti prevence duševních poruch a zda lze pomocí moderních technologií předpovídat léčebné účinky psychofarmak, odhalil publiku v rámci série workshopů Úterky na SIC.

„Duševní poruchy představují obrovskou socio-ekonomickou zátěž – v nákladech nás stojí víc, než kardiovaskulární a onkologická onemocnění dohromady. I když ta jsou závažnější svou podstatou,“ vysvětluje prof. Cyril Höschl a upřesňuje, že na léčbu psychóz se v ČR ročně vynakládá zhruba 27 miliard korun a na afektivní poruchy kolem 30 miliard korun* (údaj z roku 2010). Významnou úlohu ve snaze o efektivnější léčbu mohou sehrát právě informační technologie. Ty umožňují nejen včasnější diagnostiku, čímž se léčba stává účinnější a efektivnější, ale zároveň zlepšují informovanost lékaře o stavu pacienta, kteří mají často tendenci předepsanou léčbu nedodržovat a maří tak úsilí lékařů. Příkladem využití informačních technologií v léčbě jsou např. chytré krabičky, které dokáží počítat léky a zaznamenávat čas jejich užití, nebo digitální tabletky s mikrovysílačkou, která se aktivuje v žaludku a posílá data na server. Novinkou, která je v tuto chvíli v testování, je mobilní aplikace Actograph, vyvinutá v Izraeli. Ta dokáže odhalit přicházející depresi. „Lidé v depresi totiž mluví pomalu, v nižší tónině, pomalu se pohybují nebo méně telefonují. To všechno telefon pozná a nahlásí blízké osobě pacienta,“ popisuje prof. Höschl.

Prof. Cyril Höschl byl zatím třetím „uterním“ hostem Středočeského inovačního centra. „V rámci projektu Úterky na SIC se snažíme prostřednictvím významných osobností iniciovat diskuze na aktuální témata z oblasti vědy, výzkumu nebo inovačního podnikání. Vážíme si toho, že pozvání tentokrát přijal právě profesor Höschl,“ říká na závěr Ivo Říha, ředitel SIC.

Celou přednášku z cyklu Úterky na SIC najdete na 

Prof. Cyril Höschl je významný český psychiatr a popularizátor vědy. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, které se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. V letech 2007 – 2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008 – 2009 pak v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií. Mezi roky 2004 – 2011 byl předsedou České lékařské akademie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Kalendář
událostí

Napište
nám